Official

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir lügat olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “fariza” yahut “iş” manaına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet çalışmalerinde kullanılırdı.

Orta Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak yürekin kullanılmaya saksılandı. Bu görevliler, örneğin büyüklük daireleri yahut kiliselerde çeşitli çalışmalerle mesul olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut yetkili bir konumda kâin herhangi bir kişdüzgün tanımlamak yürekin kullanılmaya saksılandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi alelumum hükümet, spor yahut iş dünyası kadar resmi bir konumda kâin kişmüterakki yahut kurumları tanımlamak yürekin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, lügat resmi yahut yetkili bir konumda kâin herhangi bir kişdüzgün tanımlamak yürekin kullanılmaya saksılamıştır.